Winkelwagen

<< Vorige


Telefoongesprek met paragnost Dirk Wallaert.


Al uw vragen per telefoon beantwoord !

Artikelcode: 025Telefoongesprek met paragnost Dirk Wallaert.
Een persoonlijk contact met zowel bestaande als nieuwe klanten is voor ons van groot belang. 
- Er wordt een persoonlijk dossier opgemaakt welke ons in staat stelt uw toestand nauwkeurig te bestuderen en te evalueren. Een telefonisch consult stelt me in de gelegenheid mijn voorspellingen en waarnemingen persoonlijk te melden en tevens een gedetailleerd antwoord te bieden op alle vragen. 
- Voeg deze aanvraag in uw bestelling. Noteer dan bij het einde van de bestelling, in de vak 'opmerkingen' uw telefoonnummer en de vragen die u het meest aanbelangen, zodat ik de antwoorden al kan voorbereiden. De kostprijs voor dit consult dient wel op voorhand betaald te worden. In de prijs is het consult, de telefoonkosten en de btw begrepen. De duur van het gesprek is standaard vastgesteld op 50 minuten. Uiteraard zal ik u eerst per e-mail melden op welke datum en welk uur ik u zal opbellen.
Tot spoedig aan de telefoon. 
Paragnost Dirk Wallaert. 
  • Mobiel nummer:
Vanuit Nederland: 0032 475 80 46 62

De vraagstelling mag over het verleden, heden of toekomst gaan, hetgeen u op dit moment als probleem het sterkst beheerst.

- Vragen over een derde partij: Een vraag over een ander persoon mag door u gesteld worden met vermelding van diens volledige naam, familienaam en geboortedatum. Deze gegevens zijn noodzakelijk om me een beeld te vormen. U mag echter geen vragen stellen met het doel de bewuste persoon in diskrediet of verlegenheid te brengen. U mag dus enkel een vraag stellen met het doel uw eigen verbintenis of belangen met hem of haar beter te kunnen inschatten. Totale discretie inzake de verzameling van persoonlijke gegevens is door ons steeds gewaarborgd. Onze diensten zijn conform de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in ratio beheerd door de Privacycommissie (CBPL) de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, permanent te raadplegen op haar website www.privacycommission.be.

- Bij onduidelijke vraagstelling: Mocht uw vraagstelling voor ons onduidelijk geformuleerd zijn, dan zal ik om de nodige toelichting verzoeken. 

- Persoonlijke gegevens: De opgave van uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en een geldig e-mailadres is verplicht. Al deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden bekendgemaakt. 

- Kwaliteitslimiet: Getallen, eigennamen en datums kunnen niet verkregen worden. Alle voorspellingen inzake de tijd moeten als schatting beschouwd worden en zijn altijd onder voorbehoud van wijziging. 

- Onderzoek & antwoord: Ik zal naar best inzicht en vermogen uw vra(a)g(en) onderzoeken. Het onderzoek ervan wordt door mijzelf uitgevoerd, eventueel in samenwerking met collega's binnen of buiten mijn praktijk. Bij de formulering van mijn antwoord behoud ik me het recht bepaalde vaste teksten uit eigen of extern geraadpleegde bronnen over te nemen, met achtname van de toepasselijke copyrights, eventueel vertaald naar het Nederlands, aangevuld en/of aangepast volgens uw persoonlijke gegevens en/of situatie. Het antwoord is echter altijd conform het resultaat van mijn voorafgaandelijk persoonlijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met collega's. 

- Beantwoordingslimiet: Het antwoord is definitief en kan niet verder ondervraagd worden of van bijkomende uitleg voorzien worden. Van deze regel kan afgeweken worden op voorwaarde dat de kosten voor deze extra beantwoording geaccepteerd en betaald worden. 

- Leveringstermijn: In normale omstandigheden deint u rekening te houden met 1 tot 2 weken. De termijn van beantwoording is voorzien op voorwaarde dat intussen uw betaling werd geregistreerd op mijn rekening. In uitzonderlijke situaties zoals ziekte of overmacht, zal u geïnformeerd worden indien de levering van mijn antwoord langer gaat duren dan verwacht. In dat geval heeft u het recht de nieuwe leveringstermijn stilzwijgend te accepteren of uw bestelling kostenloos te annuleren en uw betaling terug te krijgen. 

- Aansprakelijkheid: U als natuurlijk persoon, binnen voorafgaande administratie geregistreerd en bekend als aanvrager van onze dienstverlening draagt de verantwoordelijkheid in het verder gebruik of gebeurlijk misbruik van alle verkregen informatie en is geldig op gelijk welk niveau. 

- Copyright: U verbindt zich ertoe niets van de verkregen informatie te copiëren of openbaar te maken zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. U verbindt zich ertoe geen enkele verkregen informatie te misbruiken ten einde aan derden rechtstreekse of onrechtreekse schade toe te brengen, eveneens geldend op gelijk welk niveau.
euro 60.00


Kortingsschema:
1 = 0 %
1 = 10 %Deze dienst is beschikbaar !


Aantal